Nieuws

08-04-2021 - Stier info NL

Fokwaarden april 2021 Roodbont

Fokwaarden april 2021 Roodbont

Tijdens de april draai werd Effektiv de nieuwe nummer 1 van Duitsland.

In Duitsland werd de RZG flink aangepast. Dit had gevolgen voor de spreiding van de fokwaarden, maar zeker ook voor de rangorde. Ook vond de jaarlijkse basisaanpassing plaats waardoor de stieren gemiddeld zo’n 6 punten lager uitkomen. In Nederland vonden eveneens enkele kleine wijzigingen plaats, waaronder een aanpassing van de vruchtbaarheidsfokwaarde.

Hoewel de wijzigingen het lastig maken de basisaanpassing precies te duiden, kan voor de dochtergeteste topstieren globaal de volgende tabel aangehouden worden:Voor de genomic stieren zijn de onderstaande aanpassingen doorgevoerd:EFFEKTIV
nam deze draai een enorme sprong omhoog en wist zich dankzij winst op productie, levensduur en gezondheid bovenaan de Duitse lijst te plaatsen. Voor exterieur was hij èn blijft hij eveneens de nummer 1 stier van Duitsland!

Op Nederlandse basis komt Effektiv op +1.239 kg melk met -0,18 % vet en -0,05 % eiwit bij 110 exterieur, 103 uiergezondheid en 104 vruchtbaarheid. Kortom onze roodbonte topstier! Van alle 3.100 Duitse Red Holstein stieren is hij met 130 RZN de op 3 na hoogste stier voor levensduur.

Nóg hoger scoort FRANCIS met 131 RZN. Naast zijn hoge gehalten, makkelijke geboorten en zeer goede uiers heeft de Fageno zoon ook goede cijfers voor uiergezondheid, klauwgezondheid en vruchtbaarheid. Pinkenstier Francis fokt tevens zeer vitale kalveren en is bovendien mooi donkerrood!

POWER hield zich deze draai zeer goed en kreeg er wereldwijd ruim 500 dochters bij. Hij blijft een van de hoogste roodbonte exterieurstieren met daarbij veel melk en een laag celgetal. Zijn uierververing is fantastisch.

POKEMON P kreeg er na zijn eerste 25 dochters in december nu 148 dochters bij. Hij laat een prima productie zien en zijn 109 ingeschreven dochters zijn kleiner dan gemiddeld en hebben beste benen en correcte uiers.

Een zeer stabiele factor op onze kaart is DW ALEXANDER. Zijn eerste dochters zijn 4e kalfs en blijven stijgen in melk bij royaal positieve gehalten en maar liefst 108 uiergezondheid. Uier en beenwerk van de best ontwikkelde Alexanders zijn foutloos.

Van DESERT kwamen deze draai de eerste 25 dochters aan de melk waarvan 18 ingeschreven. Hij laat een veelbelovende ontwikkeling zien die we dan ook graag volgen.

SAKAI
heeft nog geen officiële productiecijfers op basis van dochters maar wist al wel een voorzichtige en keurige exterieurfokwaarde neer te zetten.