Nieuws

01-07-2016 - Nieuws uit Duitsland

RUW dochtertour: Snowboard

RUW dochtertour: Snowboard

Afgelopen week bekeken we in het RUW fokgebied in 2 dagen 26 dochters van 4 verschillende fokstieren. Een geweldige tour waar we u graag bericht van doen.

De door RUW prima verzorgde tour bood ons o.a. de kans om achterkleindochters te zien van 2 zeer bekende Duitse diva’s. SNOWBOARD (Snowman x Gibor) is een kleinzoon van de fantastische EX 95 ingeschreven Rubens dochter AHA Carla. SNOWFLAKE (Snowman x Goldwyn) is een kleinzoon van Batke’s Outside Kora EX 94, de oud Europees vaarzen Kampioene in Oldenburg.

 
      aHa Carla
  
Batkes Outside Kora EX 94,                                       Aha Rubens Carla EX 95,
 
  g
rootmoeder van
SNOWFLAKE                              grootmoeder van SNOWBOARD

  
Als 3e stier kregen van de betrouwbare SHORT CUT (Shottle x Lambada) 4 fokstiervaarzen en een excellente 5e kalfs koe uit de proefperiode te zien. Bovendien bekeken we nog 2 beste JULANDY vaarzen, een tweede kalfs en een bijna tweedekalfs Julandy. 


We trappen ons verslag af met SNOWBOARD:

Zijn afstamming:
Snowman x VG 88 Gibor x EX 95 Rubens RF x VG 88 Stardom x VG 87 Ned Boy x  EX 90 Glendell Arlinda Chief x EX 92 Pawnee Farm Arlinda Chief.

We bekeken 9 SNOWBOARD vaarzen die prima ontwikkeld waren met steevast goede hellende en brede kruizen. Snowboard is een bijzondere Snowman zoon. Hoewel hij veel melk vererft, combineren zijn dochters de hoge productie met een zeer goede conditie en een bovengemiddelde vruchtbaardheid. De Snowboard's konden hun producties gemakkelijk aan. De vaarzen waren wel open gebouwd maar hebben toch genoeg kracht, passende inhoud en zijn zeker niet te scherp. De invloed van Gibor is dan ook duidelijk zichtbaar, en komt ook terug in de harde benen met beste klauwen. Deze zijn minder steil dan de cijfers op papier. De vaarzen hadden allen goed aangehechte uiers met een zeer soepele textuur en beadering. Ze zijn voorzien van correcte tot goede ophangband en hebben een functionele speenplaatsing. De melkbaarheid ligt bij Snowboard op 100.

Snowboard is een perfecte stier voor wie wat melkaanleg wil toevoegen aan de veestapel maar niet wil doorslaan naar te scherpe koeien. De hardheid van Gibor en de uierkwaliteit van de koefamilie lijkt hij beide meegekregen te hebben, waardoor hij in staat is zeer goede ligboxenstalkoeien te gaan fokken. Daarnaast is Snowboard één van de weinige stieren met uniform hellende open kruizen. Zijn aAa code is 312456. Snowboard is tevens een goede bevruchter.